Úspěšnost studia

Úspěšnost našich absolventů ve školním roce 2020/2021

Úspěšnost při přijímacím řízení na vysoké školy

4.A Oktáva Celkem
UK 6 7 3
VŠCHT 1 2 3
MUNI 7 6 13
MENDELU 3 2 5
VUT 1 2 3
UPOL 4 4 8
VŠE 2 1 3
ČVUT 2 1 3
Slezská univerzita 1 1
UHK 1 1
ČZU 1 1
Soukromá VŠ 1 1
VOŠ 1 1 2
Nepokračuje ve studiu 1 2 3
  31 29 60

Počet přijatých absolventů podle typu vysoké školy

Obory 4.A Oktáva Celkem
přírodovědné 2 3 5
sociální studia –> 2 2
filozofické 4 5 9
lékařské 5 4 9
zdravotní vědy 1 1
sociálně právní 1 1 2
regionální rozvoj 1 1
chemické 1 2 3
informačně-technologické 4 3 7
farmaceutické 1 1
ekonomické 4 2 6
pedagogické 4 1 5
astronomie 1 1
architektura 2 2
lesnictví 2 2
zemědělské 1 1
  30 27 57

Výsledky maturitních zkoušek za školní rok 2020/2021

Třída Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Průměrný prospěch
oktáva 11 10 0 1,631
4. ročník 14 15 0 1,707

Úspěchy našich studentů

Přehled prospěchu žáků jednotlivých tříd v II. pololetí školního roku 2020/2021

Ročník Počet studentů Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Neklasifikován Průměrný prospěch
prima 30 21 9 0 0 1,330
sekunda 31 18 13 0 0 1,273
tercie 29 14 14 0 1 1,459
kvarta 24 16 8 0 0 1,390
kvinta 29 16 13 0 0 1,513
sexta 28 17 11 0 0 1,605
septima 24 12 12 0 0 1,560
oktáva 29 8 21 0 0 1,753
1. ročník 30 14 16 0 0 1,490
2. ročník 27 9 18 0 0 1,587
3. ročník 30 17 13 2 0 1,460
4. ročník 31 13 18 0 0 1,506

Počet zameškaných hodin za II. pololetí 2010/2021

Ročník Průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka
prima 12
sekunda 14
tercie 26
kvarta 27
kvinta 18
sexta 24
septima 33
oktáva 22
1. ročník 14
2. ročník 11
3. ročník 31
4. ročník 11

Pochvaly a důtky udělené v roce 2020/2021

Pochvaly třídního učitele Pochvaly ředitelky školy Důtka třídního učitele Ředitelská důtka Napomenutí třídního učitele Chování žáka neuspokojivé Podmíněné vyloučení ze studia Zaostávání v předmětech
31 36 27 0 0 0 0 6
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum