Organizace školního roku

Školní rok 2021/2022

Žádné události v tomto roce.

Školní rok 2020/2021

Žádné události v tomto roce.

Školní rok 2019/2020

Žádné události v tomto roce.

Školní rok 2018/2019

Žádné události v tomto roce.

Školní rok 2017/2018

Žádné události v tomto roce.

Školní rok 2016/2017

Žádné události v tomto roce.

Školní rok 2015/2016

Žádné události v tomto roce.

Školní rok 2014/2015

Žádné události v tomto roce.

Školní rok 2013/2014

 Datum Den Událost
 2. 9. po Zahájení školní roku 2013/2014
 4. 9.-6. 9. st-pá Seznamovací kemp pro 1. P a 1. A - Borová
 7. 9. so Den kulturních památek – od 9.00 - 17.00 hodin – 5. P a 1. A – garantem je RNDr. Klusoňová
 28. 10. po Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
 29. 10.-30. 10. út-st Podzimní prázdniny
 11. 11. po Čtvrtletní pedagogická rada
 12. 11. út Schůzka zástupců Obecně prospěšné společnosti při Gymnáziu Aloise Jiráska, Litomyšl v 15:30 hodin v učebně německého jazyka v prvním patře gymnázia Třídní schůzky se uskuteční v 16:00 hodin
 29. 11. Den otevřených dveří od 9.00 – 17.00 hodin
 20. 12. Ředitelské volno
 21. 12.-5. 1. so-ne Vánoční prázdniny
Rok 2014
 6. 1. po Zahájení vyučování v roce 2014
 10. 1. Maturitní ples
 23. 1. čt Klasifikační pedagogická rada
 30. 1. čt Vydání pololetního vysvědčení
 31. 1. Pololetní prázdniny
 10. 2.-16. 2. po-ne Jarní prázdniny
 19. 2. st Den otevřených dveří od 9.00 do 16.00 hodin
 14. 4. po Čtvrtletní pedagogická rada
 15. 4. út Třídní schůzky a schůzka OPS
 17. 4.-18. 4. čt-pá Velikonoční prázdniny
 21. 4. po Velikonoční pondělí – státní svátek
 22. 4.-23. 4. út-st Přijímací zkoušky
 1. 5. čt Státní svátek – Svátek práce
 2. 5. Ředitelské volno
 8. 5. čt Státní svátek – Den osvobození
 9. 5. Ředitelské volno
 12. 5.-16. 5. po-pá Přípravný týden maturitních ročníků
 19. 5.-22. 5. po-čt Ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
 16. 6.-20. 6. po-pá Sportovně-turistický kurz – 7.P a 3.A
 23. 6. po Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 25. 6. st Sportovní den
 26. 6. čt Vyhlášení nejlepšího studenta školy a jednotlivých ročníků
 27. 6. Ukončení školního roku 2013/2014 – předání vysvědčení
 28. 6.-31. 8. so-ne Hlavní prázdniny
 1. 9. po Zahájení školního roku 2014/2015

Školní rok 2012/2013

 Datum Den Událost
 3. 9. po Zahájení školní roku 2012/2013
 5. 9.-7. 9. st-pá Seznamovací kemp pro 1.P a 1.A
 8. 9. so Den kulturních památek – 9.00 - 17.00 hodin
 28. 9. Státní svátek – Den české státnosti
 19. 10.-3. 11. pá-so Studijní výměnný pobyt na Tchaj-wanu
 25. 10.-26. 10. čt-pá Podzimní prázdniny
 14. 11. st Čtvrtletní pedagogická rada
 15. 11. čt Třídní schůzky v 16:00 hodin
 22. 11.-25. 11. čt-ne IX. České fórum
 30. 11. Den otevřených dveří
 21. 12. Ředitelské volno
 22. 12.-2. 1. so-st Vánoční prázdniny
Rok 2013
 3. 1. čt Zahájení vyučování v roce 2012
 6. 1.-11. 1. ne-pá Lyžařský výcvik – 2.P - v Čenkovicích
 11. 1. Maturitní ples
 23. 1. st Klasifikační pedagogická rada
 31. 1. čt Vydání pololetního vysvědčení
 1. 2. Pololetní prázdniny
 4. 2.-10. 2. po-ne Jarní prázdniny
 24. 2.-1. 3. ne-pá Lyžařský výcvik – 5.P a 1.A – Dolní Morava
 28. 3.-29. 3. čt-pá Velikonoční prázdniny
 1. 4. po Velikonoční pondělí – státní svátek
 17. 4. st Čtvrtletní pedagogická rada
 17. 4. st Okresní kolo matematické olympiády Z6, Z7 a Z8
 18. 4. čt Třídní schůzky a schůzka OPS
 29. 4.-30. 4. po-út Ředitelské volno
 1. 5. st Státní svátek – Svátek práce
 2. 5.-10. 5. čt-pá Blok testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky
 8. 5. st Státní svátek – Den osvobození
 13. 5.-17. 5. po-pá Přípravný týden pro studenty maturitních ročníků
 20. 5.-23. 5. po-čt Ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
 31. 5. Slavnostní ukončení maturitních zkoušek studentů 8. P a 4. A v Kongresovém sále Zámku Litomyšl
 17. 6.-21. 6. po-pá Sportovně-turistický kurz – 7.P a 3.A
 24. 6. po Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 26. 6. st Sportovní dopoledne – žáci vyššího gymnázia - garantem je Mgr. Hanus
 27. 6. čt Slavnostní ukončení školního roku, vyhlášení nejlepšího studenta školy a jednotlivých ročníků
 28. 6. Ukončení školního roku 2012/2013 – předání vysvědčení
 29. 6.-31. 8. so-so Hlavní prázdniny
 2. 9. po Zahájení školního roku 2013/2014

Školní rok 2011/2012

 Datum Den Událost
 1. 9. čt Zahájení školní roku 2011/2012
 5. 9.-7. 9. po-st Seznamovací kemp pro primu a 1.A - Borová
 10. 9. so Den kulturních památek – 9.00 - 17.00 hodin
 28. 9. st Státní svátek – Den české státnosti
 20. 10.-5. 11. čt-so Studijní výměnný pobyt na Tchaj-wanu
 26. 10.-27. 10. st-čt Podzimní prázdniny
 28. 10. Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu
 9. 11. st Čtvrtletní pedagogická rada
 10. 11. čt Třídní schůzky a schůzka OPS
 17. 11. čt Státní svátek – Boj studentstva za svobodu a demokracii
 18. 11. Ředitelské volno
 25. 11. Den otevřených dveří
 22. 12. čt Ředitelské volno
 23. 12.-2. 1. pá-po Vánoční prázdniny
Rok 2012
 2. 1.-6. 1. po-pá Lyžařský výcvik - sekunda - v Čenkovicích
 3. 1. út Zahájení vyučování v roce 2012
 6. 1. Maturitní ples
 25. 1. st Klasifikační pedagogická rada
 31. 1. út Vydání pololetního vysvědčení
 3. 2. Pololetní prázdniny
 12. 2.-18. 2. ne-so Lyžařský výcvik - kvinta a 1.A - v Janských Lázních
 22. 2. st Den otevřených dveří
 12. 3.-18. 3. po-ne Jarní prázdniny
 5. 4.-6. 4. čt-pá Velikonoční prázdniny
 9. 4. po Velikonoční pondělí – státní svátek
 10. 4.-18. 4. út-st Poznávací zájezd do Velké Británie
 11. 4. st Okresní kolo matematické olympiády Z6 až Z8
 18. 4. st Čtvrtletní pedagogická rada
 19. 4. čt Třídní schůzky a schůzka OPS
 23. 4.-24. 4. po-út Přijímací zkoušky
 1. 5. út Státní svátek – Svátek práce
 2. 5.-14. 5. st-po Blok testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky
 3. 5.-6. 5. čt-ne Mezinárodní a celostátní kolo Globe games
 7. 5. po Ředitelské volno
 8. 5. út Státní svátek – Den osvobození
 9. 5. st Ředitelské volno
 14. 5.-18. 5. po-pá Přípravný týden pro studenty maturitních ročníků
 21. 5.-25. 5. po-pá Ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
 11. 6.-15. 6. po-pá Sportovně-turistický kurz – septima a 3.ročník – vedoucí kurzu je Mgr. Kusá
 26. 6. út Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 28. 6. čt Slavnostní ukončení školního roku, vyhlášení nejlepšího studenta školy a jednotlivých ročníků
 29. 6. Ukončení školního roku 2011/2012 – předání vysvědčení
 30. 6.-31. 8. so-pá Hlavní prázdniny
 3. 9. po Zahájení školního roku 2012/2013

Školní rok 2010/2011

 Datum Den Událost
 1. 9. st Zahájení školní roku 2010/2011
 6. 9.-8. 9. po-st Seznamovací kemp pro primu a 1.A
 11. 9. so Den kulturních památek – od 9.00-17.00 hodin
 21. 9.-23. 9. út-čt Poznávací zájezd do Drážďan, Berlína a na Tropical Islands
 27. 9. po Ředitelské volno
 28. 9. út Státní svátek
 1. 10.-2. 10. pá-so Oslavy 370 let gymnázia
 4. 10. po Ředitelské volno
 11. 10.-14. 10. po-čt Státní maturity - generálka
 20. 10.-5. 11. st-pá Studijní výměnný pobyt na Taiwanu
 27. 10. st Podzimní prázdniny
 28. 10. čt Státní svátek
 29. 10. Podzimní prázdniny
 10. 11. st Čtvrtletní pedagogická rada
 11. 11. čt Třídní schůzky a schůzka OPS
 17. 11. st Státní svátek – Boj studentstva za svobodu a demokracii
 26. 11. Den otevřených dveří
 22. 12. st Ředitelské volno
 23. 12. čt Vánoční prázdniny
Rok 2011
 3. 1. po Zahájení vyučování v roce 2011
 14. 1. Maturitní ples
 26. 1. st Klasifikační pedagogická rada
 31. 1. po Vydání pololetního vysvědčení
 3. 2. čt Ředitelské volno
 4. 2. Pololetní prázdniny
 6. 2.-12. 2. ne-so Lyžařský výcvik - kvinta a 1.A
 7. 3.-13. 3. po-ne Jarní prázdniny
 6. 4. st Matematická olympiáda – garantem je RNDr. Kynclová
 13. 4. st Čtvrtletní pedagogická rada
 14. 4. čt Třídní schůzky
 21. 4.-22. 4. čt-pá Velikonoční prázdniny
 25. 4. po Velikonoční pondělí – státní svátek
 9. 5.-13. 5. po-pá Přípravný týden pro studenty maturitních ročníků
 16. 5.-20. 5. po-pá Ústní zkoušky profilové části a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky
 30. 5.-7. 6. po-út Blok testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky
 6. 6.-10. 6. po-pá Sportovně-turistický kurz – septima a 3.A – vedoucí kurzu je Mgr. Hanus
 24. 6. Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 29. 6. st Slavnostní ukončení školního roku, vyhlášení nejlepšího studenta školy a jednotlivých ročníků
 30. 6. čt Ukončení školního roku 2010/2011 – předání vysvědčení
 1. 7.-31. 8. pá-st Hlavní prázdniny
 1. 9. čt Zahájení školního roku 2011/2012

Školní rok 2009/2010

 Datum Den Událost
 1. 9. út Zahájení školního roku 2009/2010
 2. 9.-4. 9. st-pá Seznamovací kemp pro primu a I. ročník
 12. 9.-13. 9. so-ne Den kulturních památek - od 9.00 do 17.00 hodin
 20. 9.-24. 9. ne-čt Poznávací zájezd do Francie
 28. 9. po Státní svátek
 29. 9. út Mini GLOBE Games
 7. 10.-9. 10. st-pá Setkání partnerských škol v rámci programu Comenius
 21. 10.-10. 11. st-út Studijní výměnný pobyt na Taiwanu
 28. 10. st Státní svátek
 29. 10.-30. 10. čt-pá Podzimní prázdniny
 11. 11. st Čtvrtletní pedagogická rada
 12. 11. čt Třídní schůzky a schůzka OPS od 16:00 hodin
 16. 11. po Ředitelské volno
 16. 11.-21. 11. po-so Výměnný studentský pobyt v Holandsku pro vybrané studenty - garanty jsou: RNDr. Klusoňová a Miloslava Dosedělová
 17. 11. út Státní svátek - Boj studentstva za svobodu a demokracii
 27. 11. Den otevřených dveří od 8:00 do 17:00 hodin
 21. 12.-22. 12. po-út Ředitelské volno
 23. 12.-1. 1. st-pá Vánoční prázdniny
Rok 2010
 4. 1.-8. 1. po-pá Lyžařský výcvik - sekunda
 4. 1. po Zahájení vyučování v roce 2010
 8. 1. Maturitní ples
 25. 1. po Klasifikační pedagogická rada
 28. 1. čt Vydání pololetního vysvědčení
 29. 1. Pololetní prázdniny
 1. 2. po Ředitelské volno
 8. 2.-14. 2. po-ne Lyžařský výcvik kvinta a I. ročník - vedoucí kurzu Mgr. Hanus
 22. 2.-26. 2. po-pá Jarní prázdniny
 1. 4.-2. 4. čt-pá Velikonoční prázdniny
 5. 4. po Velikonoční pondělí - státní svátek
 7. 4. st Okresní kolo matematické olympiády Z6, Z7 a Z8
 14. 4. st Čtvrtletní pedagogická rada
 14. 4. st Písemná maturitní zkouška z českého jazyka
 15. 4. čt Třídní schůzky a schůzka OPS
 22. 4. čt Přijímací zkoušky - první termín konání prvního kola
 23. 4. Přijímací zkoušky - druhý termín konání prvního kola
 29. 4. čt Klasifikační pedagogická rada pro 4.A a oktávu
 3. 5.-7. 5. po-pá Přípravný týden maturitních ročníků
 10. 5.-14. 5. po-pá Ústní maturitní zkoušky
 14. 6.-18. 6. po-pá Sportovně-turistický kurz – Budislav - septima a III. ročník - – vedoucí kurzu je Mgr. Hanus
 21. 6.-25. 6. po-pá Studentský výměnný pobyt – návštěva studentů z partnerské školy ze Stralsundu
 23. 6. st Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 29. 6. út Slavnostní ukončení školního roku, vyhlášení nejlepšího studenta školy a jednotlivých ročníků
 30. 6. st Ukončení školního roku 2009/2010 - předání vysvědčení
 1. 7.-31. 8. čt-út Hlavní prázdniny
 1. 9. st Zahájení školního roku 2010/2011

Školní rok 2008/2009

 Datum Den Událost
 1. 9. po Zahájení školního roku 2008/2009
 3. 9.-5. 9. st-pá Seznamovací kemp pro primu a I. ročník
 13. 9.-14. 9. so-ne Den kulturních památek - od 9.00 do 17.00 hod.
 27. 10.-29. 10. po-st Podzimní prázdniny
 28. 10. út Státní svátek
 17. 11. po Státní svátek - Boj studentstva za svobodu a demokracii
 19. 11. st Čtvrtletní pedagogická rada
 20. 11. čt Třídní schůzky a schůzka OPS
 28. 11. Den otevřených dveří od 8.00 do 17.00 hodin
 22. 12.-2. 1. po-pá Vánoční prázdniny
Rok 2009
 4. 1.-9. 1. ne-pá Lyžařský výcvik sekunda
 5. 1. po Zahájení vyučování v roce 2009
 9. 1. Maturitní ples
 26. 1. po Klasifikační pedagogická rada
 28. 1. st Vydání pololetního vysvědčení
 29. 1. čt Ředitelské volno
 30. 1. Pololetní prázdniny
 8. 2.-14. 2. ne-so Lyžařský výcvik kvinta a I. ročník - vedoucí výcviku Mgr. Petr Hanus, instruktoři - Mgr. Jaklová, Mgr. Zámečníková, Mgr. Kroužil, Mgr. Štarman
 16. 2.-22. 2. po-ne Jarní prázdniny
 7. 4. út Písemná maturitní zkouška z českého jazyka
 9. 4.-10. 4. čt-pá Velikonoční prázdniny
 13. 4. po Velikonoční pondělí - státní svátek
 15. 4. st Čtvrtletní pedagogická rada
 16. 4. čt Třídní schůzky a schůzka OPS
 22. 4. st Přijímací zkoušky - první termín konání prvního kola
 23. 4. čt Přijímací zkoušky - druhý termín konání prvního kola
 1. 5. Státní svátek - Svátek práce
 6. 5. st Klasifikační pedagogická rada pro 4.A a oktávu - maturantů
 7. 5. čt Ředitelské volno
 8. 5. Státní svátek - Den vítězství
 11. 5.-15. 5. po-pá Přípravný týden maturantů
 18. 5.-22. 5. po-pá Ústní maturitní zkoušky
 25. 5.-29. 5. po-pá Sportovně-turistický kurz - septima a 3.A
 23. 6. út Závěrečná klasifikační pedagogická rada
 26. 6. Ukončení školního roku 2007/2008 - předání vysvědčení
 26. 6. Slavnostní ukončení školního roku, vyhlášení nejlepšího studenta školy a jednotlivých ročníků
 29. 6.-30. 6. po-pá Ředitelské volno
 1. 7.-31. 8. st-po Hlavní prázdniny
 1. 9. út Zahájení školního roku 2009/2010
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum