Globe a ekologie

GLOBE je mezinárodní přírodovědný program, který učí studenty vědecké systematické práci. Studenti pronikají do oborů meteorologie, hydrologie, pedologie, phenologie, biometrie a pracují s GPS.

Podrobné a aktuální informace o projektu GLOBE naleznete na stránkách globe.glit.cz.

Články

Dopis z NASA

Dopis z NASA

Máme důvod na našem gymnáziu slavit! Studenti, kteří se dlouhodobě zapojují do programu Globe, obdrželi dopis od úctyhodné vědecké a výzkumné instituce.

Global Learning and Observations to Benefit the Environment

Global Learning and Observations to Benefit the Environment

Mezi přírodovědně laděné projekty, které jsou na naší škole realizovány ve školním roce 2018/2019, patří i celosvětový projekt GLOBE. Škola se k tomuto projektu přihlásila v říjnu 2002. Projekt rozvíjí poznatky studentů v oblastech biologie, chemie, fyziky, počítačů, matematiky, angličtiny, zeměpisu atd.

Přírodovědné kroužky

Přírodovědné kroužky

Je to již historie. V loňském roce se naše škola stala organizátorem a hostitelem mezinárodních GLOBE Games.

Pravidelná činnost našim studentům však touto akcí neskončila. Každý týden měří a odesílají meteorologická a hydrologická data do NASA v Coloradu. V tomto roce se zapojí 71 studentů napříč všemi ročníky gymnázia.

GLOBE Games 2012: Už 15 let to spolu koulíme

GLOBE Games 2012: Už 15 let to spolu koulíme

Na půdu našeho gymnázia přijelo v pátek 4. května 200 studentů a učitelů nejen z České, ale i Slovenské republiky, aby se všichni zúčastnili akce pořádané naší školou. Všichni zástupci 32 škol mají jedno společné - jsou zapojeni v mezinárodním projektu GLOBE. V tomto projektu je naše gymnázium už celých 10 let. Školy, které jsou v programu GLOBE, se zabývají zkoumáním přírody, půdy, vlastnostmi a kvalitou vod, vývojem počasí podnebí nejen ve svém okolí.

Mini GLOBE Games 2011

Mini GLOBE Games 2011

V úterý 12. října se v Litomyšli, konkrétně v areálu Černé hory, konaly už po několikáté Mini GLOBE Games. Letos se zúčastnilo celkem šest týmů složených z žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

I přes silnou nepřízeň počasí, kdy takřka celý průběh soutěže doprovázel vydatný déšť, se soutěžící s náročnými úkoly poprali více než dobře a ukázali, že pro květnové GLOBE Games, na jejichž organizaci se bude též naše škola podílet, má litomyšlský region výrazný potenciál k úspěchu.

Přednáška docenta Olivy o lesích a ekosystému

Přednáška docenta Olivy o lesích a ekosystému

V pondělí 6. června navštívil naši školu Ing. Jiří Oliva, Ph.D., docent na Katedře lesní těžby na Lesnické a dřevařské fakultě ČZU v Praze.

Studenti 2. ročníku a sexty sledovali prezentaci na téma Lesy a globální ekosystém. Dozvěděli se o současném stavu lesů v Čechách i ve světě, o druhové skladbě českých lesů a také o stavu lesů po kyselých deštích a kůrovcových kalamitách. Zaujalo je také zamyšlení nad lesy jako součástí globálního ekosystému.

Globe Games 2011

Globe Games 2011

Ve dnech 5.-8. května se skupinka studentů z našeho gymnázia ve složení K. Ševčíková, K. Bednářová, E. Cibulková, L. Nádvorníková, M. Hradilová a O. Vacek zúčastnila již tradičních Globe Games, které se konaly tentokrát ve Vsetíně.

Krajina za oknem vlaku rychle ubíhala a my jsme se brzy ocitli v příjemném valašském městečku. Rychle jsme se ubytovali v jedné ze tříd zdejší základní školy a šli si prohlédnout město, zámek a zaplavat do místního bazénu. Večer jsme se shromáždili v kulturním domě ke slavnostnímu zahájení, kde si každý nalepil svoji ovečku na jeden z kopců, a dozvěděli jsme se něco o polském, slovenském a estonském týmu.

Ocenění práce v projektu GLOBE

Ocenění práce v projektu GLOBE

Globe-studenti z naší školy se již osmým rokem zapojují do mezinárodní akce pod názvem Den vody. V tomto školním roce jsme mimo jiné podnikli (třída 1.P) výpravu za oseckými studánkami. Ty jsme nejen zaevidovali, chemicky prozkoumali, ale také jejich okolí vyčistili.

GLOBE Games 2010

GLOBE Games 2010

Náš tým se ve složení S. Jindrová, D. Kazdová, A. Faltysová, M. Karlíkova, M. Kunderová a D. Krušina ve dnech 6.-9. května zúčastnil GLOBE Games 2010 ve Svitavách. Zahájení proběhlo ve čtvrtek 6. května v místním kulturním středisku Fabrika, zde se týmy ze všech škol rozdělily do skupin, které spolu překonávaly nástrahy terénní hry.

Celodenní terénní hra probíhala v pátek v okolí místní nádrže Rosnička. Zastavovali jsme na stanovištích s různými obory: pedologie, hydrologie, meteorologie, vegetace…

Jarní úklid

Jarní úklid

Letošní Den Země jsme oslavili opět prací. Studenti kvinty a prvního ročníku se plni energie vrhli do úklidu okolí školy. Sbírali odpadky, ryli, hrabali, okopávali, stříhali, zametali, nakládali… A výsledek? Především upravené a „vyčištěné“ okolí školy.

Dík patří také studentům kvarty. Ti si vzali na starosti reprezentaci naší školy na Dni Země, který pořádá město Litomyšl. Kristýna Bednářová a Kateřina Ševčíková připravily panel s ekologickou tématikou, který byl vystaven a prezentován ostatními spolužáky na náměstí.

1 2
 
 
 
Zřizovatelem školy je Pardubický kraj
Školský portál Pardubického kraje - každý den nové informace ze školství Projekty EU Microsoft Partneři ve vzdělávání Vzdělávací centrum Evropské vzdělávací centrum Jazyková škola Cambridge zkouškové centrum